We gebruiken cookies om uw browserervaring efficiënter en aangenamer te maken en om het gebruik van deze website te analyseren. Als u deze website blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat u alle cookie-instellingen echter op elk gewenst moment wijzigen.


Lees ons volledige Cookiebeleid

Voorwaarden van Izola Saver

 1. INLEIDING

Deze voorwaarden gelden voor uw Izola Saver rekening, die een spaarrekening is, en uw Izola Saver+ rekening, die een termijndepositorekening is.

Ze moeten in samenhang met de Algemene voorwaarden van Izola Bank worden gelezen.

 

 1. DEFINITIES

In deze voorwaarden zullen de volgende termen de hieronder vermelde betekenis hebben, tenzij volgens de context een andere betekenis moet gelden:

Rekening: een spaarrekening bekend onder de benaming Izola Saver rekening of een termijndepositorekening bekend onder de benaming Izola Saver+ rekening.

Formulier voor het openen van een rekening: het formulier voor het openen van een rekening wordt online ingevuld, afgedrukt en ondertekend en teruggezonden naar de bank. Het vormt de basis van de contractuele relatie tussen u en de bank.

Bank, wij of ons: Izola Bank plc

Werkdag: een dag waarop de bank geopend is voor dienstverrichtingen in Malta.

Klantnummer: uw nummer bestaande uit acht cijfers dat enkel aan u werd toegekend en dat u moet gebruiken om in te loggen op uw Izola Saver rekening. Het klantnummer wordt u meegedeeld zodra u het formulier voor het openen van een rekening hebt ingediend. U zult hetzelfde klantnummer behouden als u bijkomende Izola Saver rekeningen opent. Indien een gemeenschappelijke rekening wordt geopend, heeft elke Izola Saver rekeninghouder zijn eigen unieke klantnummer.

In aanmerking komende instelling: een kredietinstelling die een vergunning heeft om bankdiensten te verrichten in Malta, België of Frankrijk.

Eerste storting: een minimumbedrag van 25 EUR dat moet worden overgeschreven van de hoofdbankrekening vooraleer de Izola Saver rekening kan worden geactiveerd.

Internetbankieren: de beveiligde pagina’s van onze website waarop u toegang zal hebben tot uw Izola Saver- en Izola Saver+ rekeningen.

Izola Saver rekening: een online-only spaarrekening met een variabele rentevoet.

Izola Saver+ rekening: een online-only termijndepositorekening die wordt geopend door een bedrag van uw Izola Saver rekening over te schrijven via internetbankieren.

Izola Saver Helpdesk: Izola Bank medewerkers die ondersteuning bieden en met wie telefonisch contact kan worden opgenomen op het gratis nummer 080077800 (Belgium), via chat op onze website https://belgium.izolasaver.com of via email op helpdesk@izolasaver.com. De helpdesk is open van  maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 CET op werkdagen. Het postadres is Izola Saver Helpdesk, Izola Bank p.l.c., 58 East Street, Valletta VLT1251, Malta.

Hoofdrekening: we verwijzen naar een bestaande bankrekening op uw naam als uw ‘hoofdrekening’. U kan enkel geld op een Izola Saver rekening zetten via een bankrekening die u reeds bezit op uw naam bij een gevestigde bank in Malta, België of Frankrijk, afhankelijk van het land waar u woont. Er zal u worden gevraagd het IBAN nummer van deze bankrekening op uw Izola Saver aanvraagformulier in te vullen. We verwijzen naar deze bankrekening als uw ‘hoofdrekening’. In het geval van een gezamenlijke rekening moet de hoofdrekening ook een bestaande bankrekening zijn op naam van jullie beiden. Overschrijvingen naar de Izola Saver rekening moeten afkomstig zijn van uw hoofdrekening en alle overschrijvingen van de Izola Saver rekening moeten naar uw hoofdrekening zijn. U kan zoveel Izola Saver rekeningen openen als u wil. Elke geopende Izola Saver rekening moet echter gekoppeld zijn aan één enkele hoofdrekening.  

Veiligheidsinformatie: Klantnummer en veiligheidsvraag/antwoord

SEPA domiciliëring: een formulier voor een mandaat waarmee u Izola Bank toelating geeft om een domiciliëringsverzoek naar uw hoofdbank te sturen om uw rekening daar te debiteren en geld over te schrijven naar uw Izola Saver rekening.

Website: verwijst naar www.izolasaver.com

 

 1. INFORMATIE OVER UW IZOLA SAVER REKENING

De Izola Saver rekening is een online-only spaarrekening met een variabele rentevoet.

De rente wordt berekend op een 360 dagenbasis op het dagelijkse uitstaande saldo op uw Izola Saver rekening op het einde van de dag en wordt jaarlijks gecrediteerd op uw Izola Saver spaarrekening op 31 december.

De rente zal bruto worden betaald (zonder aftrek van belastingen). U wordt verzocht om sectie 12 "Belastingheffing en aangifte" van deze voorwaarden grondig door te nemen.  

De bank zal de maltese Commissioner of Inland Revenue inlichten met betrekking tot het rentebedrag dat aan u werd betaald in overeenstemming met de Income Tax Act of de Spaarrichtlijn van de Europese Unie.

De Izola Saver rekening is beschikbaar als een individuele of gezamenlijke rekening voor twee natuurlijke personen. De Izola Saver rekening is niet beschikbaar voor bedrijven en andere rechtspersonen, trusts of liefdadigheidsinstellingen.

Alle rekeninghouders moeten ten minste achttien jaar oud zijn.

Om in aanmerking te komen voor het openen van een Izola Saver rekening moet u in geval van een individuele rekening een hoofdrekening hebben geopend op uw naam bij een in aanmerking komende instelling. Ingeval van een gezamenlijke rekening een hoofdrekening op jullie beide namen bij een in aanmerking komende instelling. Als de hoofdrekening om enige reden is afgesloten, zullen we uw Izola Saver rekening onmiddellijk afsluiten.

De bank zal enkel een storting van geld op uw Izola Saver rekening aanvaarden via een overschrijving van uw hoofdrekening. U kan enkel geld opnemen van uw Izola Saver rekening door geld terug over te schrijven naar de hoofdrekening. Al het geld dat de bank ontvangt ter creditering van een Izola Saver rekening en dat niet afkomstig is van de gekoppelde hoofdrekening, zal onmiddellijk worden teruggestort op de rekening waarvan het afkomstig is. We zullen u altijd inlichten over afgewezen gelden. 

De Izola Saver rekening wordt enkel uitgedrukt in euro (EUR).

U moet steeds een minimumsaldo van 25 EUR op uw Izola Saver rekening laten staan. De eerste storting moet dus minstens 25 EUR bedragen.

Er is geen maximumlimiet op het saldo dat u op uw Izola Saver rekening kan aanhouden.

Er is geen beperking op het aantal Izola Saver rekeningen dat u kan openen, op voorwaarde dat elke Saver rekening gekoppeld is aan één enkele hoofdrekening.

De rentevoet die wordt aangeboden op uw Izola Saver rekening, is variabel. Hij kan dus naar goeddunken van de bank op elk ogenblik worden gewijzigd. U kan de huidig gangbare rentevoet terugvinden op de Izola Saver website onder de "Over ons" sectie. We zullen u inlichten over elke wijziging van de Izola Saver rentevoet via email en door het herzien en bijwerken van de betreffende rentevoeten op de website.

De bank biedt bankdiensten aan in drie landen: Malta, België en Frankrijk. Onze rentevoeten zijn afhankelijk van de marktvoorwaarden in elk van deze landen. De rentevoet die van toepassing is op uw Izola Saver rekening zal afhangen van het land van uw verblijfplaats. 

U zal een jaarlijks rekeningoverzicht krijgen na elk jaareinde dat alle verrichtingen naar of van de rekening voor de periode van 12 maanden, van 1 januari tot en met 31 december, zal vermelden. U moet dit overzicht nauwkeurig controleren en ons onmiddellijk inlichten over enige onjuistheden, die we onmiddellijk zullen onderzoeken en verbeteren indien vergissingen werden begaan. Als u geen contact met ons opneemt om een bezwaar te melden binnen 60 dagen na de verzending van het overzicht naar u, nemen we aan dat u de inhoud van dit overzicht hebt aanvaard.

Er zijn geen vergoedingen of kosten verschuldigd voor het openen en aanhouden van een Izola Saver rekening.

 

 1. EEN IZOLA SAVER REKENING OPENEN

Om een Izola Saver rekening te openen moet u het formulier voor het openen van een rekening invullen en ondertekend terugsturen samen met een kopie (recto-verso) van de identiteitskaart van elke rekeninghouder, waarop het rijksregisternummer duidelijk leesbaar is en een bewijs van het persoonlijk adres: Een recent bewijs van woonst niet ouder dan 6 maand. Ofwel een kopie van een faktuur voor elektriciteit, water en/of gas, of een officiëel dokument afgegeven door het gemeentehuis of uitgedrukt in uw bank waar duidelijk uw naam en uw residentiëel adres staan vermeld. Dit dokument kan via e-mail naar Izola Bank worden gestuurd zolang het goed leesbaar is. 

U moet ook voorzien in een eerste storting van ten minste 25 EUR, die moet gebeuren van uw hoofdrekening.

Het proces voor het openen van een Izola Saver rekening zal enkel voltooid zijn wanneer wij alle controles voor het openen van een rekening hebben uitgevoerd en de eerste storting is ontvangen. Als we deze controles niet met succes kunnen uitvoeren binnen 30 dagen na de ontvangst van uw aanvraag voor het openen van de Izola Saver rekening, kunnen we uw aanvraag verwerpen en het bedrag van uw eerste storting terugstorten op de hoofdrekening. In dat geval zal uw Izola Saver rekening door ons als nooit geopend worden beschouwd. Zodra alle controles voor de opening van een rekening naar onze tevredenheid zijn uitgevoerd, zal uw Izola Saver rekening worden geactiveerd.

 

 1. ACTIVERING VAN UW IZOLA SAVER REKENING

 

Zodra uw Izola Saver rekening door ons is geactiveerd, zal u een e-mail ontvangen op uw e-mailadres dat wordt vermeld op het formulier voor het openen van een rekening, met een activeringslink naar een scherm voor uw eerste login. Als u op deze link klikt, wordt onmiddellijk een activeringscode
aangemaakt die via e-mail naar u wordt verzonden. Op de pagina waarop u terechtkomt, moeten twee gegevens worden ingevoerd: het eerste gegeven is uw klantnummer (dat afzonderlijk naar u werd verzonden nadat u het aanvraagformulier had ingevuld en ingediend), het andere gegeven is de activeringscode die u via e-mail zult ontvangen.

U kan dan uw klantnummer en activeringscode invoeren. Als deze correct zijn, wordt u gevraagd een wachtwoord, dat u zelf kiest, in te voeren en dit te bevestigen. Dit wachtwoord moet minstens 6 tot maximum 10 tekens lang zijn en minstens één hoofdletter, één kleine letter, één cijfer en één symbool
bevatten, bv.: Abc!23

Vervolgens wordt u gevraagd een ‘geheim antwoord’ mee te delen op een vraag die u kiest. Het systeem toont een bericht dat u uw wachtwoord met succes hebt aangemaakt. U krijgt vervolgens de normale inlogpagina te zien. Op die pagina moet u uw klantnummer (dat afzonderlijk naar u werd verzonden bij het openen van uw rekening) en het wachtwoord dat u juist hebt aangemaakt, invoeren. Dan zal u voor de eerste maal kunnen inloggen.

Zodra u inlogt op de internetbankierenwebsite door uw klantnummer en wachtwoord in te voeren, erkent u en stemt u ermee in dat alle verrichtingen die u invoert en bevestigt, niet kunnen worden geannuleerd of herroepen.

 

 1.    BETALINGEN NAAR EN VAN UW IZOLA SAVER REKENING

De bank zal enkel een storting van geld op uw Izola Saver rekening aanvaarden via een overschrijving van uw hoofdrekening. Al het geld dat de bank ontvangt ter creditering van een Izola Saver rekening en dat niet afkomstig is van de gekoppelde hoofdrekening, zal onmiddellijk worden teruggestort op de rekening waarvan het afkomstig is. We zullen u altijd inlichten over afgewezen gelden. Stortingen in cash of cheques worden niet aanvaard.

Inkomende bedragen zullen op de rekening worden gecrediteerd op de dag van ontvangst. Geld dat ontvangen werd na 14.00 uur CET zal op de rekening worden gecrediteerd op de volgende werkdag.

We mogen naar eigen goeddunken een betaling die we hebben ontvangen ter creditering van uw Izola Saver rekening weigeren. In dat geval zullen we de storting afwijzen en het geld terugstorten op de hoofdrekening waarvan het afkomstig was. We zullen u altijd inlichten over dergelijke afwijzingen.

U kan de Izola Saver website zelf gebruiken om geld over te schrijven naar uw Saver rekening door gebruik te maken van een SEPA (Single European Payment Area) domiciliëring. Tijdens het online aanvraagproces (of zelfs later, nadat u uw Izola Saver rekening hebt geopend) kan u een SEPA domiciliëringsmandaat ondertekenen waarmee u toestemming geeft aan Izola Bank om een domiciliëringsverzoek naar uw bank te sturen om uw hoofdrekening te debiteren en geld over te schrijven naar uw Izola Saver rekening.

Zodra uw SEPA domiciliëring is ingesteld, moet u enkel het bedrag invoeren dat u van uw hoofdrekening wil overschrijven en die verrichting bevestigen. Izola zal dan voor u een domiciliëringsverzoek naar uw bank verzenden om dat geld naar uw Izola Saver rekening over te schrijven. Aan deze overschrijving zijn geen kosten verbonden.

Als u deze methode gebruikt om een bedrag over te schrijven naar uw Izola Saver rekening moet u negen weken wachten vooraleer u hetzelfde bedrag opnieuw van uw Izola Saver rekening kan overschrijven om gelijk welke reden. Deze regel maakt deel uit van de SEPA domiciliëringsvoorwaarden.

U kan enkel geld opnemen van uw Izola Saver rekening door geld terug over te schrijven naar de hoofdrekening.

U kan al het geld dat beschikbaar is op uw rekening opnemen, behalve het minimumbedrag van 25 EUR .

We zullen al uw overschrijvingsinstructies uitvoeren via SEPA Credit Transfer (SCT). U moet tot één werkdag wachten vooraleer het geld op uw hoofdrekening gecrediteerd zal zijn.

Als u uw overschrijvingsinstructie na 14.00 uur op een werkdag of een niet-werkdag invoert op de internetbankierenwebsite, zal de overschrijving op de volgende werkdag worden uitgevoerd.

We mogen naar eigen goeddunken een overschrijvingsverzoek weigeren. We zullen u inlichten over al die weigeringen.

 

 1.    INFORMATIE OVER UW IZOLA SAVER+ REKENING

Een Izola Saver+ rekening is een termijndepositorekening die u online opent via internetbankieren nadat u uw Izola Saver rekening reeds hebt geopend. U kan termijndepositorekeningen openen voor termijnen van 1 tot 10 jaar.

Zodra u een Izola Saver+ rekening hebt geopend, kan u dit termijndeposito niet voortijdig beëindigen. Het hoofdbedrag zal enkel beschikbaar zijn op de einddatum van het termijndeposito.

De rente wordt berekend op een 360-dagenbasis en wordt betaald op de Izola Saver rekening die u hebt gekozen als de bronrekening bij het openen van de Izola Saver+ termijndepositorekening.

De rentevoet op uw Izola Saver+ rekening is bepaald voor de periode die u koos bij het openen van uw termijndeposito. Tijdens het openen van een Izola Saver+ rekening en voor het bevestigen van de transactie wordt u van de tijdsduur en de betreffende rentevoet op de hoogte gebracht. We kunnen naar eigen goeddunken de rentevoeten voor Izola Saver+ rekeningen wijzigen. We zullen u inlichten over alle wijzigingen in de termijndeposito rentevoeten via email en door het herzien en bijwerken van de rentevoeten op de website. De wijzigingen van de rentevoeten zullen geen gevolgen hebben voor bestaande Izola Saver+ rekeningen maar zullen gelden voor alle nieuwe Saver+ rekeningen die u opent na de kennisgeving van de wijziging van de rentevoet. 

De bank biedt bankdiensten aan in drie landen: Malta, België en Frankrijk. Onze rentevoeten zijn afhankelijk van de marktvoorwaarden in elk van deze landen. De rentevoet die van toepassing is op uw Izola Saver+ rekening(en) zal afhangen van het land van uw verblijfplaats. 

De rente zal bruto worden betaald (zonder aftrek van belastingen). U wordt verzocht om sectie 12 "Belastingheffing en aangifte" van deze voorwaarden grondig door te nemen.   

De bank zal de maltese Commissioner of Inland Revenue inlichten met betrekking tot het rentebedrag dat aan u werd betaald in overeenstemming met de Income Tax Act of de Spaarrichtlijn van de Europese Unie.

We zullen geen bevestigingen geven met betrekking tot de opening van Izola Saver+ rekeningen. U kan uw Izola Saver+ rekeningen bekijken op het rekeningoverzichtscherm via ons internetbankieren. Alle boekingen met betrekking tot uw Izola Saver+ rekening kunnen worden geraadpleegd op het scherm voor recente transacties of op het jaaroverzicht dat wordt meegedeeld voor de Izola Saver rekening die u hebt gekozen als de bronrekening bij het openen van de Izola Saver+ termijndepositorekening.

Er zijn geen vergoedingen of kosten verschuldigd voor het openen en aanhouden van een Izola Saver+ rekening.

 

 1.    EEN IZOLA SAVER+ REKENING OPENEN

Log in op de internetbankierenwebsite en klik op de tab ‘Maak termijndeposito aan’ om de pagina te openen. U moet de Saver rekening kiezen vanwaar het geld zal worden overgeschreven om de termijndepositorekening aan te maken, het bedrag van uw deposito invoeren, de termijn kiezen en ook kiezen (indien van toepassing) wanneer u uw rente wil ontvangen (per kwartaal, per zes maanden of op jaarbasis).
 

Zodra u de verrichting hebt bevestigd, zal de termijndepositorekening onmiddellijk geopend zijn. U kan de termijndepositogegevens bekijken op het rekeningoverzichtsonderdeel van internetbankieren. De originele 25 EUR die u heeft overgeschreven naar uw Izola Saver rekening kunnen niet gebruikt
worden om een termijndepositorekening te openen en moeten op deze rekening blijven. U zal de 25 EUR enkel terugkrijgen wanneer u de rekening afsluit.

 

 1.    BETALINGEN NAAR EN VAN UW IZOLA SAVER+ REKENING

 

Een minimumbedrag van 500 EUR is vereist om een termijndepositorekening te openen.

Op de einddatum van het termijndeposito of wanneer rentebetalingen verschuldigd zijn, worden alle bedragen rechtstreeks op de Saver rekening betaald die u hebt gekozen bij het openen van de termijndepositorekening.

Wanneer de einddatum van uw termijndeposito is bereikt, zal u daar niet over ingelicht worden. De vervallen hoofdsom en de bijbehorende rente zal automatisch worden gecrediteerd op de Saver rekening die u koos om de termijndepositorekening te openen.

Er kunnen geen betalingen worden uitgevoerd via deze rekening.

 

 1.    GEZAMENLIJKE REKENINGEN

Twee klanten die een aanvraag doen om dezelfde rekening te openen, zullen worden geacht mederekeninghouders te zijn.

Klanten die mederekeninghouders zijn erkennen en stemmen ermee in dat ze hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verplichtingen verbonden aan de rekening(en).

Elke gezamenlijke rekeninghouder heeft zijn eigen klantnummer en kan afzonderlijk inloggen en transacties uitvoeren op de internetbankierenwebsite. Met andere woorden, de bank zal instructies aanvaarden via internetbankieren van elke mederekeninghouder om geld over te schrijven, een termijndepositorekening te openen of (een) rekening(en) af te sluiten zonder verwijzing naar de andere mederekeninghouder.

Evenzo kan de bank aan elke mederekeninghouder informatie verstrekken over uw gezamenlijke Izola Saver of Izola Saver+ rekeningen. Bovendien stemmen mederekeninghouders ermee in en machtigen ze de bank om te handelen op grond van informatie die door één van de mederekeninghouders wordt gegeven.

Briefwisseling via de post zal worden verzonden naar het postadres van de eerste rekeninghouder die wordt vermeld in het formulier voor het openen van een rekening en wordt geacht een geldige en definitieve kennisgeving te zijn aan beide mederekeninghouders.

Indien de bank er schriftelijk van op de hoogte is gebracht dat één van de mederekeninghouders overleden is, zal de bank met betrekking tot de rekening(en) enkel instructies aanvaarden van de aangestelde notaris. Alle betalingen die van de rekening(en) worden uitgevoerd vóór de ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van het overlijden, zullen geldig en bindend zijn ten aanzien van de erfgenamen/legatarissen en de overlevende rekeninghouder.

 

 1.    UW VERPLICHTING TEN AANZIEN VAN ONS

U zal ons onmiddellijk inlichten over alle wijzigingen van uw persoonlijke gegevens die u meegedeeld hebt in het formulier voor het openen van een rekening door de Izola Saver helpdesk te bellen, via chat te contacteren of ons een e-mail te sturen.

Het is uw verantwoordelijkheid om uw veiligheidsinformatie en wachtwoord veilig te bewaren. Het niet geheimhouden van de informatie zal als grove nalatigheid worden beschouwd in overeenstemming met Boek VII van het Belgisch Wetboek van economisch recht.

U mag uw veiligheidsinformatie nooit aan iemand meedelen behalve wanneer u naar de Izola Saver helpdesk belt.

U mag uw wachtwoord aan niemand meedelen. Er zal nooit naar uw wachtwoord worden gevraagd wanneer u naar de Izola Saver helpdesk belt.

U moet uw klantnummer en wachtwoord steeds gescheiden bewaren.

U moet de Izola Saver helpdesk onmiddellijk inlichten over elke ongeautoriseerde toegang tot internetbankieren of elke ongeautoriseerde verrichting of instructie waarvan u kennis hebt of een vermoeden hebt.

Als u een politiek prominent persoon bent of verwant of nauw verbonden met een politiek prominent persoon, moet u dit verklaren op het formulier voor het openen van een rekening. U verbindt zich er eveneens toe ons in te lichten wanneer u op enig ogenblik na het openen van uw Izola Saver rekening(en) een politiek prominent persoon wordt of wanneer iemand met wie u verwant of nauw verbonden bent een politiek prominent persoon wordt.

U moet Izola Bank steeds een nieuwe kopie van uw hernieuwde identiteitskaart bezorgen alsook een nieuw bewijs van woonst mocht u verhuisd zijn.

 

 1.       BELASTINGHEFFING EN AANGIFTE

Uw Izola Saver rekening valt in België onder de niet gereglementeerde spaarrekeningen. De verkregen rente op de rekening is niet onderworpen aan de belgische roerende voorheffing maar is onderworpen aan een belastingspercentage van 30%. Individuele belastingbetalers dienen hierdoor de betreffende inkomsten aan te geven in hun persoonlijke belastingaangifte in Vak VII ("Inkomsten uit kapitaal en roerende goederen") als "Andere inkomsten niet onderworpen aan roerende voorheffing die belastbaar zijn aan 30%" onder code 1444-11/2444-78. Wij zullen u voorzien van een jaaruittreksel van uw Saver rekening dat u onmiddellijk na elk jaareinde zal ontvangen. U kan tevens de totaal verdiende rente op uw Saver en Saver+ rekening(en) nazien via de "jaarlijks rente uittreksel" tab op onze Internet Bankieren site.

Als belgisch individuele belastingbetaler dient u in Vak XIV van uw persoonlijke belastingaangifte eveneens aan te geven dat u houder bent van een buitenlandse rekening en dat u het bestaan ervan heeft meegedeeld aan het Centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank van België.

https://www.nbb.be/doc/cr/cap/cap_buitenlandse_rekeningen_definitief_med...

                                                                                                 

 1.  VEILIGHEID

We zullen onze uiterste best doen om de ongeautoriseerde toegang tot uw Izola Saver rekening te vermijden. We behouden ons het recht voor om onmiddellijk elke toegang tot uw Izola Saver rekening te blokkeren als we een reden hebben om aan te nemen dat er een poging tot ongeautoriseerde toegang is geweest of er een reële dreiging toe bestaat.

U moet de veiligheidspagina lezen op onze website www.izolasaver.com vooraleer u inlogt op de internetbankierenwebsite. U erkent dat u toegang krijgt tot internetbankieren via het internet, dat een publiek systeem is waarover we geen controle hebben. Het is uw plicht ervoor te zorgen dat elke computer, tablet of ander toestel die/dat u gebruikt om in te loggen op de internetbankierenwebsite, vrij is van en op gepaste wijze beschermd is tegen computervirussen.

We zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of enige schade aan uw software, computer, computernetwerken, gegevens of andere uitrusting die veroorzaakt is door gebruik te maken van internetbankieren, tenzij dat verlies of die schade rechtstreeks en uitsluitend veroorzaakt is door de grove nalatigheid van de bank.

 

Procedure als u uw wachtwoord vergeet.
Als u uw wachtwoord vergeten bent, maar uw klantnummer nog herinnert, dient u uw klantnummer in te voeren in de inlogzone en op ‘Wachtwoord vergeten’ te klikken. U zal daarna een e-mail ontvangen met een link waarop u kan klikken. Als u op deze link klikt, wordt een activeringscode aangemaakt die
via e-mail naar u wordt verzonden. Op de pagina waarop u terechtkomt als u op de link hebt geklikt, zal u worden gevraagd uw klantnummer en de activeringscode die u via e-mail hebt ontvangen, in te voeren. Zodra u deze correct hebt ingevoerd, zal u worden gevraagd een nieuw wachtwoord in te voeren. Zodra u met succes een nieuw wachtwoord hebt aangemaakt, zal u een e-mail ontvangen waarin wordt bevestigd dat uw wachtwoord gewijzigd is en waarin wordt gevraagd onmiddellijk contact op te nemen met de Izola Saver helpdesk als u niet zelf het verzoek om het wachtwoord te wijzigen hebt verstuurd.

Procedure als u uw klantnummer vergeet.

Indien u uw klantnummer vergeten bent, moet u de Izola Saver helpdesk bellen. De Izola medewerker zal u enkele vragen stellen om uw identiteit te controleren. Als de antwoorden correct zijn, zal de Izola medewerker u uw klantnummer meedelen en u vragen de functie ‘Wachtwoord vergeten’ die hierboven wordt beschreven, te gebruiken.

 

 1.    ONDERBREKING VAN DE DIENST

We moeten van tijd tot tijd de toegang tot internetbankieren opschorten om routine- of noodonderhoudswerk uit te voeren. We zullen steeds trachten u vooraf in te lichten over onderbrekingen van de dienst via een kennisgeving op de website of door u een email te zenden.

 

 1.    COMMUNICATIE

We stemmen ermee in om telefonisch, via e-mail, chat of per post te communiceren. Ons postadres is Izola Saver Helpdesk, Izola Bank plc, 58 East Street, Valletta VLT1251, Malta. Ons e-mailadres is helpdesk@izolasaver.com. Onze telefoonnummers zijn het gratis nummer 080077800 of het maltees
nummer +356 21241258.

We zullen contact met u opnemen door gebruik te maken van het meest recente telefoonnummer, email- of postadres dat u hebt meegedeeld. U verbindt zich ertoe ons onmiddellijk in te lichten over enige wijziging van deze gegevens door te bellen naar de Izola Saver helpdesk. 

 

 1.    AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover dit wettelijk is toegelaten en met uitzondering van het verlies dat of de schade die rechtstreeks veroorzaakt is door de grove nalatigheid van de bank of kwaad opzet, zal de bank ten aanzien van u niet aansprakelijk zijn voor verlies dat of schade die u zou lijden ten gevolge van het gebruik van de producten of de diensten van de bank. In het bijzonder maar zonder het algemene karakter van het bovenstaande te beperken, zal de bank niet aansprakelijk zijn voor de vertraging bij de uitvoering of de niet-uitvoering van de verplichtingen op grond van deze voorwaarden als de vertraging of de niet-uitvoering het gevolg is van gebeurtenissen of omstandigheden waarover de bank geen redelijke controle heeft.

De bank zal niet aansprakelijk zijn voor verlies dat of schade die ten aanzien van u veroorzaakt wordt en die direct of indirect het gevolg is van overmacht of maatregelen die door plaatselijke of buitenlandse wettelijke of regelgevende instanties werden genomen.

 

 1.    SCHADELOOSSTELLING

U zal de bank schadeloos stellen en vrijwaren voor elk verlies dat of elke schade die een persoon lijdt ten gevolge van de schending van gelijk welke bepaling van deze voorwaarden.

 

 1.    GEHEIMHOUDING EN GEGEVENSBESCHERMING

De bank zal aan een derde geen vertrouwelijke informatie meedelen betreffende u, uw tegoeden of het inkomen en de winsten die de tegoeden die u aanhoudt op uw rekeningen, hebben voortgebracht, tenzij u de bank daartoe uitdrukkelijk de toestemming hebt gegeven of indien dit wettelijk of door enige regulering vereist is.

De bank zal niet aansprakelijk worden gesteld voor het telefonisch meedelen van vertrouwelijke informatie over u of uw Izola Saver of Izola Saver+ rekening(en) aan een onbevoegde persoon, als dergelijke persoon ons de informatie kan verstrekken die we normaal vereisen om u te identificeren, zoals het geheime antwoord op een vraag en andere persoonlijke informatie.

Tijdens het verstrekken van de in deze voorwaarden bepaalde diensten kan de bank uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de vereisten van de Data Protection Act (Hoofdstuk 440 van de Wetten van Malta). U kan dergelijke gegevens aan de bank op gelijk welke manier en in hoofdzaak via het invullen van het formulier voor het openen van een rekening of andere formulieren hebben verstrekt. De verwerking van uw persoonsgegevens zal worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

(a) om de rekening(en) te beheren;

(b) om u te voorzien van de relevante correspondentie en de vereiste producten en diensten te leveren;

(c) voor interne beoordeling en analyse (met inbegrip van het toekennen van een krediet- en/of gedragsscore, markt- en productanalyse) en om de producten en diensten van de bank te ontwikkelen en te verbeteren;
(d) om fraude en andere criminele activiteiten op te sporen en te voorkomen die de bank moet melden aan de autoriteiten die bevoegd zijn voor het onderzoek en de vervolging van misdrijven of andere instanties;
(e) voor direct marketing, zoals het inlichten van u via de post, telefoon of email over andere producten en diensten die de bank levert en voor onderzoeksdoeleinden, indien u daarin toestemt.

Voor zover bij wet toegelaten of vereist mag de bank uw informatie aan overheidsinstanties en -agentschappen of toezichthouders meedelen. Het is mogelijk dat persoonsgegevens met betrekking tot verrichtingen die via SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) worden uitgevoerd, moeten worden meegedeeld aan de overheden van de Verenigde Staten om te voldoen aan de wettelijke vereisten inzake misdaadpreventie die in de Verenigde Staten van toepassing zijn.

Uw persoonsgegevens mogen enkel voor de bovenstaande doeleinden en met inachtneming van de door de bank uitgevaardigde regels inzake gegevensbescherming, worden meegedeeld aan of uitgewisseld met alle werknemers van de bank, haar vennoten en agenten.

U hebt het recht om de bank te verzoeken om u in te lichten over uw door haar bewaarde en verwerkte persoonsgegevens en om indien nodig de verbetering ervan te vragen. Daarnaast mag u na het openen van een rekening en tijdens de duur van uw relatie met de bank, laatstgenoemde via een gewone brief verzoeken om uw gegevens niet te gebruiken voor direct marketing doeleinden.

Terwijl de bank u van tijd tot tijd kan verzoeken om uw gegevens te herbevestigen, moet u de bank onmiddellijk inlichten indien dergelijke gegevens gewijzigd zijn.

 

 1.    KLACHTEN

Klachten kunnen naar ons worden verzonden via gewone post of e-mail. We zullen uw klacht zo snel mogelijk proberen op te lossen en we zullen naar best vermogen binnen een maximumperiode van twee werkdagen een antwoord formuleren op alle klachten. In ieder geval, als een klacht vereist dat rekeninggegevens worden bekendgemaakt, zal de bank om veiligheidsredenen een antwoord geven via de gewone post. Bij het indienen van een klacht moet u de bank zoveel mogelijk gegevens overmaken zoals de datum en het tijdstip van bepaalde gebeurtenissen enz. Indien de klant niet tevreden is met het antwoord van de bank, kan de klant de zaak voorleggen aan de Belgische Ombudsman in financiële geschillen, via de website of per post naar het volgende adres:

Ombudsfin
North Gate II, Koning Albert II-laan 8 box 2
1000 Brussel
Belgie

Via e-mail: ombudsman@ombudsfin.be

Website: www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen/

Mocht u zich niet kunnen vinden in een beslissing van de bank dan kunt u zich ook wenden tot de bevoegde autoriteiten bij de Malta Financial Services Authority en dit binnen de 30 dagen na de beslissing van de bank. Klanten kunnen zich wenden tot the Office of the Arbiter for Financial Services
(enkel in het Engels) op het gratis nummer 80072366 of +356 21249245 om deze beslissing aan te klagen.

Via post:
The Malta Financial Services Authority
Office of the Arbiter for Financial Services
Notabile Road
Mriehel
Malta

 

 1.    WITWASSEN VAN GELD

 

U bevestigt dat de activa die op de rekening worden of moeten worden geplaatst het resultaat zijn of zullen zijn van een wettige activiteit en dat de rekening niet zal worden gebruikt voor het witwassen van geld of het financieren van terrorisme.

Om witwasactiviteiten of activiteiten ter financiering van terrorisme te voorkomen is de bank gemachtigd om alle specifieke of bijkomende informatie van de klant te vragen. Als de klant niet volledig meewerkt, mag de bank alle passende maatregelen nemen.

 

 1.    DEPOSITOCOMPENSATIESTELSEL

Alle Izola Saver rekeningen en Izola Saver+ termijndepositorekeningen komen in aanmerking voor dekking door het maltese Depositocompensatiestelsel.

De bank neemt deel aan het maltese Depositocompensatiestelsel zoals dit werd vastgesteld in Legal Notice 369 van 2003, zoals nadien gewijzigd. Met inachtneming van de voorwaarden die het stelsel oplegt, worden saldo’s uitgedrukt in euro of in een andere munt van een EER staat die aangehouden worden bij de bank, gegarandeerd tot maximaal 100.000 EUR of het daarmee overeenstemmende bedrag in een andere EER munt per persoon. Voor meer informatie kunt u terecht op www.compensationschemes.org.mt

 

 1.    VARIA

Niets in deze voorwaarden of andere documentatie die door de bank aan u wordt overgemaakt, mag worden beschouwd als een verzoek, aanbod of aanbeveling om enige belegging, product of dienst te verwerven of zich ervan te ontdoen of om beleggingsadvies of een beleggingsdienst te verlenen. Niets in enige voornoemde documentatie vormt beleggings-, wettelijk-, belasting- of ander advies en er mag niet op worden gesteund om een belegging te doen of andere beslissing te nemen.

U geeft de bank onherroepelijk toestemming om fouten te verbeteren of boekingen op uw rekening die bij vergissing werden gedaan, automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming ongedaan te maken.

 

 1.    BEËINDIGING

Indien u uw rekening wenst af te sluiten kan u ons een "Afsluiten Rekening Instructie" onder Administratie tab op ons Internet Bankieren toezenden. We zullen aannemen dat de relatie die tussen ons tot stand gebracht is, zal voortduren totdat u ons meedeelt dat u dergelijke relatie wil beëindigen of, in het geval van individuele klanten, tot ons wordt meegedeeld dat u overleden bent. In dit laatste geval zal de bank instructies aannemen met betrekking tot de rekening(en) van de erfgenamen/legatarissen van de goederen van uw nalatenschap. We zullen het juiste recht en de bevoegdheid van die perso(o)n(en) op uw kosten moeten vaststellen en zullen niet moeten optreden tot wanneer we dat recht en die bevoegdheid toereikend vinden. Alle betalingen die van de rekening(en) worden uitgevoerd vóór de ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van het overlijden, zullen geldig en bindend zijn ten aanzien van de erfgenamen/legatarissen.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken de terbeschikkingstelling van elke/alle rekening(en) op elk ogenblik te beëindigen door u een schriftelijke kennisgeving te zenden waarin de datum waarop dergelijke beëindiging zal plaatsvinden, wordt vermeld. We zullen u een redelijke tijd vooraf kennis geven van onze intentie om de terbeschikkingstelling van uw rekening(en) te beëindigen en in alle gevallen zal dergelijke opzeggingstermijn ten minste zestig dagen bedragen.

Tenzij dit vereist is op grond van een wettelijke vereiste, zullen we een bestaande Izola Saver+ termijndepositorekening niet afsluiten vóór de einddatum van die rekening.

 

 1.    WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden kunnen door de bank op elk ogenblik worden gewijzigd.

De bank zal u via email of gewone post inlichten over elke wijziging van de voorwaarden.

Behoudens andersluidende wettelijke vereisten zullen de gewijzigde voorwaarden zestig dagen na de datum van de kennisgeving in werking treden.

Elk van de bepalingen van deze voorwaarden kan losgekoppeld worden van de andere bepalingen en indien een of meer van deze bepalingen op enig ogenblik onwettig, ongeldig of onafdwingbaar is/zijn of wordt/worden, zullen de resterende bepalingen van deze voorwaarden op geen enkele wijze worden aangetast of afgezwakt.

 

 1.    INFORMATIE OVER IZOLA BANK

Izola Bank p.l.c. is een kredietinstelling die werd opgericht als een naamloze vennootschap naar Maltees recht die geregistreerd is bij de Maltese Registrar of Companies met vennootschapsregistratienummer C16343. Izola Bank p.l.c. is erkend als kredietinstelling door de Malta Financial Services Authority.

 

 1.    TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden en, tenzij anders overeengekomen, alle rechten en verplichtingen van de bank en uzelf, zullen onderworpen zijn aan het belgische recht. De rechtbanken van België zullen exclusief bevoegd zijn met betrekking tot alle vorderingen of geschillen die in het geval van een geding ontstaan.